அறிமுகம்

'புங்கையூரன்'

posted May 5, 2014, 4:50 PM by வாடா மல்லிகை   [ updated May 5, 2014, 6:36 PM ]

....என்னும் புனைபெயர் சுமந்து, நகர்ந்து செல்லும் காலநதியின் பிரவாகத்தில், அடையாளங்களை மெல்லத் தொலைத்துவரும், 
புலத்துத் தமிழனொருவனின் சிந்தனையில், அவ்வப்போது துளிர்க்கின்ற, ஆக்கங்களினதும், ஏக்கங்களினதும் தொகுப்பு....!

1-1 of 1

Comments